Wykształcenie poglądu cz. 9

By admin

Lipiec 29, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: nauka baletu, nauka beatboxu, nauka biegania, nauka biologii, nauka chińskiego

Nauka poglądowa nie jest bynajmniej przywiązana do sali szkolnej, ale w miarę potrzeby, powinna się odbywać tam, gdzie przedmiot przeznaczony do obserwacji się znajduje, i to we właściwym otoczeniu. Przedmioty z przyrody, zjawiska przyrody, podstawne pojęcia geograficzne, powinno się poznawać pod gołym niebem. Wszelkie urządzenia kulturalne, które odnośna miejscowość zawiera, godne obserwowania, zwiedza się z uczniami n. p. urządzenie gazowni, które uczeń małego miasteczka poznaje na modelu lub obrazie, w wielkim mieście powinien poznać w naturze.

Przenoszenie nauki wychowawczej, na którą się składa wiele przedmiotów, poza szkołę, przedstawia, co prawda, bardzo poważne trudności. Opuszczanie przez uczniów budynku szkolnego na krótki czas lekcji psuje porządek szkoły, w której każda chwila ma swoje przeznaczenie. Wprost niemożliwe są tego rodzaju wyprawy eksotyczne dla znacznych odległości w wielkich miastach. Stąd pochodzi, że uczniowie wielkomiejscy są pod względem znajomości przyrody upośledzeni. Co do techniki nauki prowadzonej poza szkołą wymaga się, żeby to nie były wycieczki w celu zaczerpnięcia świeżego powietrza i odświeżenia umysłów przez opuszczenie ciasnej sali szkolnej, ale rzeczywiste lekcje poza budynkiem szkolnym.

 

Latest Comments
  1. Reklama