Wykształcenie poglądu cz. 5

By admin

Lipiec 29, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: nauka gry na harmonijce, nauka gry na perkusji, nauka gry na pianinie, nauka gry na saksofonie, nauka gry na ukulele

Człowiek, który sam swój pogląd rozwija, bez sztucznego wpływu, zostaje często pod tym względem niezręcznym samoukiem. Jego pogląd nie sięga dalej, jak pogląd otoczenia, w którym się wychował. Horyzont poglądowy na przyrodę wieśniaka, który przecież bezpośrednio z przyrodą się styka, jest po większej części szczupły, jeżeli się go sztucznie nie wykształci. Są ludzie, którzy patrząc nie widzą, bo się patrzeć nie nauczyli. Na stwierdzenie tego zjawiska nie potrzebujemy daleko sięgać po przykłady. Przecież człowiek niewykształcony nie rozumie nieraz obrazu lub fotografii i obraca je na wszystkie strony.

Rozróżniamy ludzi o obszernym i ciasnym horyzoncie. Pierwsi wyrobili sobie zdolność rozumienia otaczającego ich świata, drudzy orientują się z nim w wielką trudnością. Nieraz obszerny horyzont wyrabia się pod wpływem inteligentnego otoczenia, wśród którego człowiek wzrasta. Jeżeli otoczenie nie ma tych warunków wychowawczych, można rozszerzyć horyzont przez świadome wpływanie na dziecko. Skutkiem kształcenia poglądowego jest dokładność w pojmowaniu przedmiotów otaczającego świata, zdolność analizowania wrażeń, ale i obejmowania całości, zdolność odróżniania części istotnych od przypadkowych.

 

Latest Comments
  1. Reklama