Wykształcenie poglądu cz. 4

By admin

Lipiec 29, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: nauka gry w szachy, nauka hebrajskiego, nauka hipnozy, nauka hiszpańskiego dla dzieci, nauka i kultura arabów, nauka żonglowania

Jest to pogląd surowy. Przy dojrzałym poglądzie powstaje z chaotycznych wrażeń obraz ograniczony, który umysł sobie jasno konstruuje. Uczyć przyjmować wrażenia świata zewnętrznego,  a przede wszystkim uczyć patrzeć i widzieć, oraz dochodzić w ten sposób do poglądu dojrzałego, jest zadaniem nauki poglądowej.

Ćwiczenie zmysłów celem zyskania poglądu odbywa mały człowiek sam, bez obcej pomocy, na mocy prawa konieczności. Jest to praca żmudna, pełna rozczarowań i zawodów, prób i poprawek. Szczęściem jest dla młodej jednostki, że się dokonywa nieświadomie, bo gdyby się miała odbywać ze świadomością, toby powodowała zniechęcenie. Chaotyczny obraz, który się zrazu ryje w umyśle dziecka, ileż potrzebuje cieniowania i poprawiania, zanim przybierze kształty, odpowiadające rzeczywistości. Przebieg tej pracy zamyka się w obrębie umysłu i rzadko tylko uwydatnia się na zewnątrz. Jeżeli dziecko, które już zaczyna mówić, konia pierwszy raz widzianego nazywa jeszcze psem, jakżeż musi wyglądać obraz psa w jego umyśle?

 

Latest Comments
  1. Reklama