Wykształcenie poglądu cz. 21

By admin

Październik 6, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: edukacja liberalna, edukacja małego dziecka, edukacja matematyczna, edukacja medialna, edukacja medyczna

Im żywiej jakaś postać zarysowuje się w jego umyśle, tern ściślejszy jest związek między nią a wyobrażeniami i tern zrozumialszymi stają się te wyobrażenia. Obraz, do którego przyczepiają się wyobrażenia pochodzące z nauki, trwa w umyśle nieraz przez całe życie. Korzystnym jest z tego powodu oglądanie pomników, które odnośna miejscowość posiada. Natomiast trudno się dopatrzeć korzyści z zakładania drobnych zbiorów numizmatycznych, jak się to dzieje w niektórych zakładach galicyjskich.

Pogląd przedmiotów daje oglądanie przedmiotów, albo przynajmniej modeli. Modeli, co prawda, dla nauki języków i historii jest dotąd mało, a sprawianie ich jest bardzo kosztowne. Trzeba się więc posługiwać ilustracjami, a tych obecnie nie brak. W większych miastach jest bardzo korzystną rzeczą oglądanie muzeów. Najdrobniejszy przedmiot muzealny jest kotwicą, do której z łatwością przyczepiają się wyobrażenia naukowe. Takim wzorowo urządzonym muzeum jest np. germańskie muzeum w Monachium, które zawiera wszystko, co się dało zebrać do historii germańskiego życia. U nas podobne zbiory są rzadkie i nie dość systematyczne, ale i to, co jest, wypada wyzyskać dla nauki poglądowej.

 

Latest Comments
  1. Reklama