Wykształcenie poglądu cz. 2

By admin

Lipiec 29, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: nauka i wiedza, nauka i zabawa, nauka iluzji, nauka interdyscyplinarna, nauka japońskiego, nauka znaków drogowych

Po pierwszym tygodniu rośnie o jedną dwunastą część swej długości i o jedną czwartą swej wagi. Rozwój fizyczny w pierwszych tygodniach życia jest tak szybki, że, gdyby postępował dalej tern samem tempem, dziecko w sześć do ośmiu miesięcy musiałoby osiągnąć swój najwyższy fizyczny rozwój. Ale rozwój ten staje się powolniejszy, sen krótszy, za to dziecko zaczyna się rozwijać pod względem duchowym. Pierwszym stopniem psychicznego rozwoju jest, że dziecko zaczyna się uczyć używać swych organów zmysłowych i za pomocą nich urahiać wyobrażenia. Pogląd zyskuje dziecko zrazu przez własną pracę, ale można je także kształcić sztucznie przez naukę poglądową.

Twórcą nauki poglądowej jest Komeński, jednakże jest ona u niego więcej nauką rzeczy niż poglądową. Pogląd zyskuje się przez zmysłowe spostrzeganie rzeczywistych przedmiotów lub okazów. W razie niemożności operowania rzeczywistymi przedmiotami lub okazami, musi wystarczyć operowanie obrazami. Tego w pierwszych książkach Komeńskiego jeszcze nie znajdujemy.

 

Latest Comments
  1. Reklama