Wykształcenie poglądu cz. 19

By admin

Październik 6, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: edukacja nieformalna, edukacja niepełnosprawnych, edukacja o bezpieczeństwie, edukacja o ochronie środowiska, edukacja o prawach człowieka

Do ćwiczenia poglądowego pod względem miejsca służą mapy ścienne, atlasy, plany sytuacyjne, których dostarczają księgarnie, albo które uczniowie sami z polecenia nauczyciela wykonywają. Jeżeli miejscowość jaką można ilustrować za pomocą obrazu lub fotografii, nie trzeba tym środkiem pogardzać. T. zw. widokówki rozpowszechniają obecnie znajomość miejscowości nawet z zapadłych okolic. W poznaniu krajobrazów obrazy i fotografie są tylko słabą pomocą, tak że lepiej charakteryzuje je żywe słowo nauczyciela.

Do ćwiczenia poglądu czasowego służą książki z bibliotek dla młodzieży. Zrozumienie najstarszej epoki naszej historii da uczniowi daleko plastyczniej Kraszewskiego Stara Baśń, niż najdokładniejsze charakterystyki i wywody w lekcjach historii. Powieści historyczne Sienkiewicza ilustrują wiek siedmnasty historii polskiej, a Quovadis pierwsze czasy cesarstwa rzymskiego. Postać Reja z Nagłowic staje się zrozumialszą przez przeczytanie nader sympatycznego obrazka dramatycznego Majeranowskiego, a Klonowicza ze szkicu Zacharyasiewicza. Intuicja wielkich pisarzy umie przeszłość uchwycić w plastyczny i historycznie prawdziwy albo przynajmniej prawdopodobny obraz.

 

Latest Comments
  1. Reklama