Wykształcenie poglądu cz. 17

By admin

Październik 6, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: edukacja polonistyczna, edukacja polska, edukacja prawnicza, edukacja prozdrowotna, edukacja przez ruch

Dla materialnej strony wykształcenia może być rzeczą obojętną, czy uczeń wie dokładnie, jak wyglądały machiny oblężnicze, których używał Cezar w swych wojnach, tym więcej, że i nowoczesny człowiek wykształcony może się obejść bez dokładniejszej znajomości nowoczesnych armat lub haubic, albo, z jakich części składało się uzbrojenie średniowiecznego rycerza. Daleko ważniejszym jest w tym razie cel formalny tj., aby uczeń przez dokładne oglądanie odnośnych modeli i obrazów ćwiczył się w jasnym pojmowaniu tego, co słyszy i czyta.

Przyzwyczajmy ucznia każdy opis, każdą czynność, przedstawić sobie graficznie lub poznanie ich poprzeć oglądaniem okazu lub ilustracji, a doprowadzimy go do tego, że w późniejszym życiu nie prędzej się uspokoi, aż wytwarzające się wyobrażenie plastycznie, a więc jasno, w umyśle jego się zarysuje. Lelewel powiedział, że kto chce jakiś przedmiot naukowy dobrze zrozumieć, musi o nim napisać rozprawę. Otóż pisanie nie jest niczym innym jak uchwyceniem w kształty poglądowe myśli, które niejasno i mglisto zalegają umysł. Myśleć i ostatecznie mówić można na mocy mniej jasnych i dokładnych wyobrażeń, ale chcąc o jakimś przedmiocie pisać, trzeba go zgłębić i zapanować nad nim we wszystkich szczegółach.

 

Latest Comments
  1. Reklama