Wykształcenie poglądu cz. 15

By admin

Październik 6, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: edukacja szkolna, edukacja środowiskowa, edukacja teatralna, edukacja techniczna, edukacja techniczno-informatyczna

Początków nauki geografii powinno się, przynajmniej o ile się tyczą ogólnych pojęć oro- i hydrograficznych, udzielać nie w sali szkolnej, ale pod gołym niebem, przez wycieczki za miasto. Zrozumienie, co są cztery strony świata, horyzont, góry, doliny, wyżyny, niże, źródła, rzeki, jeziora, stawy, pokłady geologiczne itp., daje najlepiej obserwowanie samej natury. Nauka geografii powinna pilnować, aby wyobrażenia geograficzne były poprawne i jasno określone. Jest to tylko wtedy możliwe, jeżeli przybierają plastyczne kształty, a więc są wywołane oglądaniem przedmiotów, albo przynajmniej obrazów geograficznych.

W nauce geografii okazu do sali szkolnej przynieść albo przyprowadzić nie można, lecz trzeba do niego pójść. Nauka geografii potrzebuje więc daleko więcej obrazów, niż każda inna realna nauka. Z tern wszystkim obraz geograficzny jest tylko słabym surogatem okazu i daje po większej części tylko niedokładne wyobrażenie przedmiotu, który ma ilustrować, ponieważ nie daje jego odbicia w całości, lecz tylko częściowo, jednostronnie, często w niezrozumiałym dla ucznia skróceniu np. budowa kanionu chyba zawsze będzie uczniowi niejasną, jeżeli ją poznał tylko na obrazie lub fotografii.

 

Latest Comments
  1. Reklama