Wykształcenie poglądu cz. 14

By admin

Październik 6, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: edukacja w anglii, edukacja w finlandii, edukacja w japonii, edukacja w niemczech, edukacja w norwegii

Niechże więc na korytarzach wiszą obrazy służące do ozdoby, które bez szkody mogą się opatrzeć. Obrazy służące do nauki należą do zbioru środków naukowych i tamże powinny być przechowywane, używać zaś ich należy tylko wtedy, kiedy są potrzebne do poparcia nauki.

Zwykłe postępowanie jest to, że się równocześnie przedmiot pokazuje i opisuje. Dobrem ćwiczeniem jest także postępowanie odwrotne t. j. że się wpierw opisuje a potem pokazuje. Przez opis wytwarza sobie uczeń za pomocą wyobraźni pewien obraz. Ten jego wytwór jest jednakże tak długo niejasny, często nawet mglisty, aż go nie poprawi przez autopsję. Otóż jeżeli dajemy mu naprzód opis, a potem pokażemy mu opisany przedmiot, uczymy go kontrolować wytwory swej wyobraźni. Ćwiczenia tego rodzaju jednak zbyt często nie można zastosowywać, bo naraża ucznia na wytwarzanie fałszywych wyobrażeń. Kształcącym czynnikiem w tern ćwiczeniu jest to, że się ucznia robi ostrożnym wobec wytworów własnego umysłu. Uczeń, który widzi, że się kilka razy pomylił, skłonnym jest do skeptycznego zastanowienia się, a to jest zawsze i wszędzie pierwszym warunkiem prawdziwego poznania.

 

Latest Comments
  1. Reklama