Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Nauka poglądowa nie jest bynajmniej przywiązana do sali szkolnej, ale w miarę potrzeby, powinna się odbywać tam, gdzie przedmiot przeznaczony do obserwacji się znajduje, i to we właściwym otoczeniu. Przedmioty z przyrody, zjawiska przyrody, podstawne pojęcia geograficzne, powinno się poznawać pod gołym niebem. Wszelkie urządzenia kulturalne, które odnośna miejscowość

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Po pierwszym tygodniu rośnie o jedną dwunastą część swej długości i o jedną czwartą swej wagi. Rozwój fizyczny w pierwszych tygodniach życia jest tak szybki, że, gdyby postępował dalej tern samem tempem, dziecko w sześć do ośmiu miesięcy musiałoby osiągnąć swój najwyższy fizyczny rozwój. Ale rozwój ten staje się

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Jak szczegółowa nauka i szczegółowe ćwiczenie wyrabiają pogląd szczegółowy, tak ogólna nauka poglądowa robi człowieka w ogólności zdolnym do głębszego pojmowania przedmiotów. Systematyczna nauka poglądowa przypada na sam początek kształcenia, bo jest przecież dalszym ciągiem własnego ćwiczenia. Nauka poglądowa przedkłada przedmioty do dłuższego obserwowania. Z tym łączy się poznanie

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Człowiek, który sam swój pogląd rozwija, bez sztucznego wpływu, zostaje często pod tym względem niezręcznym samoukiem. Jego pogląd nie sięga dalej, jak pogląd otoczenia, w którym się wychował. Horyzont poglądowy na przyrodę wieśniaka, który przecież bezpośrednio z przyrodą się styka, jest po większej części szczupły, jeżeli się go sztucznie

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Jakoż często się zdarza, że uczniowie sami odczuwają, że pod działaniem dobrego nauczyciela nauka, która im dotąd sprawiała znaczne trudności, w krótkim stosunkowo czasie staje się łatwą, zajmującą i budzącą upodobanie. Przejdźmy do szczegółów. Umysł dziecka sam ze siebie nic nie wie i nic nie umie. Co z zewnątrz

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Ale nauka jest jeszcze poniekąd bez okazów i obrazów poglądową, jeżeli się wywołuje nowe wyobrażenia przez wyzyskanie doświadczenia. Jeżeli się chce w dziecku wywołać obraz lwa, a niema pod ręką okazu lwa t. j. lwa żywego albo wypchanego, ani jego obrazu, to można wyjść od znajomego dziecku kota i

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Nauka poglądowa nie kończy się na niższym stopniu wykształcenia, ale towarzyszy nauce także na wyższych stopniach. Wszystko, co dwoma zmysłami dochodzi do umysłu, wytwarza w nim jaśniejsze obrazy, niż to, co tylko jeden zmysł doprowadza. A więc, co można nie tylko powiedzieć, ale także pokazać, trzeba uczniowi pokazać. Uczący

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Na tym punkcie może znowu wkroczyć formalne kształcenie. Bo chociaż dziecko na mocy przyrodzonych zdolności wszystkie te umysłowe czynności może wykonywać samo, to nauka może dziecko nieświadomie przyzwyczaić, a w późniejszym wieku nawet nauczyć wykonywać je ze świadomością dobrze i prawowicie. Może przez stosowne ćwiczenia nakłonić dziecko do urabiania

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Rozróżniamy zdolności przyrodzone i nabyte. Jedne i drugie mogą być polem działania kształcenia. Bardzo obszerne pole dla oddziaływania formalnego nastręczają nauce już zdolności przyrodzone. Człowiek przynosi ze sobą na świat gotowy umysł z napięciem mniej lub więcej korzystnym. Czym jest umysł, tego nie wiemy, ale przez badania poznaliśmy jego

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Ponieważ siła umysłu, w znacznej części przywiązaną jest do wyobrażeń, dla tego pogląd jest bardzo często jednostronny, zawodowy, zależny od nagromadzenia i silniejszego zaszeregowania jednostronnych i zawodowych wyobrażeń. Tak się tłumaczy zjawisko, że ludzie z wyrobionym, zawodowym poglądem widzą w obrębie swego zawodu to, czego inni nie widzą. Mają

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Read More...

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa