projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Do wytworzenia się pojęcia formalnego kształcenia przyczyniła się analogia gimnastyki cielesnej. Wszystkie ćwiczenia gimnastyczne służą do tego, aby organizmowi dać siłę. Ćwiczenia same mają treść chwilową, po wykonaniu ich nie pozostaje po nich żaden materialny skutek, lecz tylko formalny przyrost siły u tego, który je wykonał. Siła fizyczna może

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Nauka poglądowa nie kończy się na niższym stopniu wykształcenia, ale towarzyszy nauce także na wyższych stopniach. Wszystko, co dwoma zmysłami dochodzi do umysłu, wytwarza w nim jaśniejsze obrazy, niż to, co tylko jeden zmysł doprowadza. A więc, co można nie tylko powiedzieć, ale także pokazać, trzeba uczniowi pokazać. Uczący

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Jakoż często się zdarza, że uczniowie sami odczuwają, że pod działaniem dobrego nauczyciela nauka, która im dotąd sprawiała znaczne trudności, w krótkim stosunkowo czasie staje się łatwą, zajmującą i budzącą upodobanie. Przejdźmy do szczegółów. Umysł dziecka sam ze siebie nic nie wie i nic nie umie. Co z zewnątrz

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Z tego wynika, że nauka nie tylko daje wiedzę materialnie, t. j. podsuwa treść umysłowi, ale go także kształci formalnie, t. j. uczy go myśleć z kombinowanymi wyobrażeniami, oraz ulepsza i ćwiczy jego system nerwowy. Sztuka dydaktyczna staje się rzeczywistą sztuką, bo wykonywanie jej może przyczynić się do większego

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Ponieważ siła umysłu, w znacznej części przywiązaną jest do wyobrażeń, dla tego pogląd jest bardzo często jednostronny, zawodowy, zależny od nagromadzenia i silniejszego zaszeregowania jednostronnych i zawodowych wyobrażeń. Tak się tłumaczy zjawisko, że ludzie z wyrobionym, zawodowym poglądem widzą w obrębie swego zawodu to, czego inni nie widzą. Mają

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Człowiek, który sam swój pogląd rozwija, bez sztucznego wpływu, zostaje często pod tym względem niezręcznym samoukiem. Jego pogląd nie sięga dalej, jak pogląd otoczenia, w którym się wychował. Horyzont poglądowy na przyrodę wieśniaka, który przecież bezpośrednio z przyrodą się styka, jest po większej części szczupły, jeżeli się go sztucznie

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Rozróżniamy zdolności przyrodzone i nabyte. Jedne i drugie mogą być polem działania kształcenia. Bardzo obszerne pole dla oddziaływania formalnego nastręczają nauce już zdolności przyrodzone. Człowiek przynosi ze sobą na świat gotowy umysł z napięciem mniej lub więcej korzystnym. Czym jest umysł, tego nie wiemy, ale przez badania poznaliśmy jego

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Ale siła zdobyta na pewnej kategorii pojęć daje się z łatwością przenieść na operowanie w zakresie innej pokrewnej kategorii. Kto się nauczył wykonywać pojedyncze procesy myślenia na jednym języku, ten zdobył siłę niejako myślenia językowego, bo bez wielkiego trudu może zastosować swą sprawność umysłową do nauczenia się innego języka.

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Na tym punkcie może znowu wkroczyć formalne kształcenie. Bo chociaż dziecko na mocy przyrodzonych zdolności wszystkie te umysłowe czynności może wykonywać samo, to nauka może dziecko nieświadomie przyzwyczaić, a w późniejszym wieku nawet nauczyć wykonywać je ze świadomością dobrze i prawowicie. Może przez stosowne ćwiczenia nakłonić dziecko do urabiania

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

Na wyższym stopniu wyniki obserwacji mogą nawet posłużyć do piśmiennych stylistycznych ćwiczeń. Jednakże wyrabianie sprawności w wysłowieniu się może być tylko produktem pobocznym. Nie wypada z nauki poglądowej robić nauki języka. Nauczyciel poprawia, co złe i niestosowne, ale wystrzegać się powinien wycieczek językowych i nie tracić z oczu właściwego

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa

Read More...

projekty czasowej organizacji ruchu warszawa