hurtownia spożywcza rzeszów

Rozróżniamy zdolności przyrodzone i nabyte. Jedne i drugie mogą być polem działania kształcenia. Bardzo obszerne pole dla oddziaływania formalnego nastręczają nauce już zdolności przyrodzone. Człowiek przynosi ze sobą na świat gotowy umysł z napięciem mniej lub więcej korzystnym. Czym jest umysł, tego nie wiemy, ale przez badania poznaliśmy jego

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Wrażenia, które za pomocą zmysłów cisną się do umysłu, są dla niewprawnego dziecka zrazu niepochwytne, niezrozumiałe. Ale zwolna umysł przez powtarzanie się wrażeń dochodzi do świadomości kształtów oraz granic i wytwarza sobie pewne generalne wyobrażenie, które się za każdym razem odnawia, skoro następuje odpowiednie podrażnienie organów zmysłowych. Umysł, pozostawiony

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Jest to pogląd surowy. Przy dojrzałym poglądzie powstaje z chaotycznych wrażeń obraz ograniczony, który umysł sobie jasno konstruuje. Uczyć przyjmować wrażenia świata zewnętrznego,  a przede wszystkim uczyć patrzeć i widzieć, oraz dochodzić w ten sposób do poglądu dojrzałego, jest zadaniem nauki poglądowej. Ćwiczenie zmysłów celem zyskania poglądu odbywa mały

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Zanim się rozpocznie właściwe działanie nauki, musi się rozwinąć w dziecku zdolność przyjmowania wrażeń świata zewnętrznego za pomocą zmysłów. Wszystko, co z tą sprawą stoi w związku, przyzwyczailiśmy się obejmować wyrazem pogląd. Wyraz ten pochodzi od pooglądać (obecnie spoglądać) t. j. patrzeć i dotyczy właściwie tylko wrażeń wzrokowych, przenosi

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Do wytworzenia się pojęcia formalnego kształcenia przyczyniła się analogia gimnastyki cielesnej. Wszystkie ćwiczenia gimnastyczne służą do tego, aby organizmowi dać siłę. Ćwiczenia same mają treść chwilową, po wykonaniu ich nie pozostaje po nich żaden materialny skutek, lecz tylko formalny przyrost siły u tego, który je wykonał. Siła fizyczna może

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Nauka poglądowa nie kończy się na niższym stopniu wykształcenia, ale towarzyszy nauce także na wyższych stopniach. Wszystko, co dwoma zmysłami dochodzi do umysłu, wytwarza w nim jaśniejsze obrazy, niż to, co tylko jeden zmysł doprowadza. A więc, co można nie tylko powiedzieć, ale także pokazać, trzeba uczniowi pokazać. Uczący

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Po pierwszym tygodniu rośnie o jedną dwunastą część swej długości i o jedną czwartą swej wagi. Rozwój fizyczny w pierwszych tygodniach życia jest tak szybki, że, gdyby postępował dalej tern samem tempem, dziecko w sześć do ośmiu miesięcy musiałoby osiągnąć swój najwyższy fizyczny rozwój. Ale rozwój ten staje się

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Na tym punkcie może znowu wkroczyć formalne kształcenie. Bo chociaż dziecko na mocy przyrodzonych zdolności wszystkie te umysłowe czynności może wykonywać samo, to nauka może dziecko nieświadomie przyzwyczaić, a w późniejszym wieku nawet nauczyć wykonywać je ze świadomością dobrze i prawowicie. Może przez stosowne ćwiczenia nakłonić dziecko do urabiania

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Na wyższym stopniu wyniki obserwacji mogą nawet posłużyć do piśmiennych stylistycznych ćwiczeń. Jednakże wyrabianie sprawności w wysłowieniu się może być tylko produktem pobocznym. Nie wypada z nauki poglądowej robić nauki języka. Nauczyciel poprawia, co złe i niestosowne, ale wystrzegać się powinien wycieczek językowych i nie tracić z oczu właściwego

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

Jak szczegółowa nauka i szczegółowe ćwiczenie wyrabiają pogląd szczegółowy, tak ogólna nauka poglądowa robi człowieka w ogólności zdolnym do głębszego pojmowania przedmiotów. Systematyczna nauka poglądowa przypada na sam początek kształcenia, bo jest przecież dalszym ciągiem własnego ćwiczenia. Nauka poglądowa przedkłada przedmioty do dłuższego obserwowania. Z tym łączy się poznanie

hurtownia spożywcza rzeszów

Read More...

hurtownia spożywcza rzeszów