Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 9

By admin

Grudzień 15, 2017 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Obraz zyskany przez naukę póty będzie mdły i niepochwytny, dopóty uczeń go nie zlokalizuje t. j. przykuje do znanej sobie miejscowości. Wtedy następuje dopiero wewnętrzne uspokojenie i zadowolenie. Chłopiec, który w lekcji geografii słyszał o Abysynii, wyszedłszy za miasto z ojcem na przechadzkę, na widok pagórkowatej okolicy zlokalizował swoją Abysynię, mówiąc: „tak sobie wyobrażam Abysynię”. Zdarza się, że zlokalizowanie geograficzne przechodzi nieraz w czyn. Pisarz francuski Daudet w opowiadaniu losów małego chłopca (Le petit chose) przedstawia bardzo sympatyczny obrazek. Chłopiec ten, przeczytawszy przygody Robinsona Cruzoe, stworzył sobie odludną wyspę na podwórzu fabrycznym swego ojca, na której nie tylko myślami ale także fizycznie całymi dniami i tygodniami przebywał.

Przy nauce geografii zachodzi jednak niebezpieczeństwo, że pobudzona przez naukę wyobraźnia stworzy fałszywe obrazy. Niebezpieczeństwo jest tym większe, że opis daje nauczyciel, który rzeczy po większej części także nie zna z autopsji, że więc obraz geograficzny może być dwa razy sfałszowany, raz w umyśle nauczyciela, a drugi raz w umyśle ucznia. Nauka geografii musi więc geograficzne wytwory wyobraźni kontrolować i poprawiać nauką poglądową.

Latest Comments
  1. Reklama