Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 7

By admin

Grudzień 15, 2017 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Karol Rit ter, który uchodzi za twórcę geografii, łączył ją ściśle ż historią, uważając ziemię za mieszkanie rodu ludzkiego, w nowszych czasach panuje dążność zaliczania jej do nauk przyrodniczych, bodaj czy nie najlepiej będzie przyznać jej zupełnie samodzielne stanowisko, jak to uczynił Kirchhoff. Geografia łączy się prawie z wszystkimi umiejętnościami, które wspiera swymi wynikami. Z geografią stoi w związku bardzo wiele przyrodniczego i historycznego materiału, fizyczna geografia łączy się z matematycznymi i przyrodniczymi wiadomościami, na których buduje i które rozszerza. W mechanizmie wykształcenia odgrywa więc ważną rolę jako umiejętność kojarząca. Bez znajomości geografii nie może być mowy o wykształceniu.

Sama przez się pod względem formalnym nie jest bez wartości. Podobnie jak historią wzbudza interes dla ludzkości, z tą jednak różnicą, że ją umysłowi przedstawia nie w rozwoju dziejowym, ale w odmianach geograficznych. Działa ona jak podróże t. j. rozszerza widnokręg umysłowy i chroni od zamknięcia się w ciasnym kole gminy lub ojczystego kraju.

Latest Comments
  1. Reklama