Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 3

By admin

Grudzień 15, 2017 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Pomimo, że historię uprawiano od najdawniejszych czasów, w wykształceniu szkolnym systematyczna jej nauka jest przedmiotem nowszym. Zrazu polegała nauka historii na czytaniu łacińskich dzieł historycznych i była pobocznym produktem lektury. Obok tego czerpano wiadomości historyczne z dzieł Plutarcha, które cieszyły się ogromną popularnością. Jednym z pierwszych podręczników historycznych jest Wimpfelinga Epitoma germanicarum rerum z r. 1504. Z siły kształcącej, przywiązanej do nauki historii, zdawano sobie dawniej bardzo jasno sprawę. Humanista Ludwik Vives uważał ją za bardzo ważny przedmiot. Historia jest według jego zdania tak samo mistrzynią życia, jak była za czasów Cycerona, bo chociaż zmieniły się pozornie warunki życia, nie zmieniła się istota świata, nie zmieniły się namiętności ludzkie i czyny, które z nich wynikają. Rzecz bowiem została ta sama, choć się formy przekształciły.

Ze szczególniejszym upodobaniem zajmowano się dawniej chronologią i podziałem dziejów na epoki, których przyjmowano bardzo wiele. Teoretycy dydaktyczni wypowiadali swój wstręt do historii wojen, ponieważ przedstawienie ich staje się gloryfikacją gwałtów i rozbojów.

Latest Comments
  1. Reklama