Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 24

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Zanim sprawę przedmiotów naukowych opuścimy, wypada jeszcze zwrócić uwagę na jeden wzgląd. W szkołach, w których się młodzież uczy wszystkich wymienionych przedmiotów, braknie jednolitości w nauce. Nawet odróżnić można dwie odrębne grupy, dwa przeciwne sobie obozy. Nauka przyrody z fizyką, matematyka, a po części geografia, dziwnie odbijają od reszty materyału, na którym te szkoły swych wychowanków kształcą.

Większa część przedmiotów ma cel metafizyczny tj. przypuszcza się w nich bez wszystkiego ideę dobrego, słowem reprezentują idealizm, matematyka zaś i nauka przyrody, a po części i geografia stanowią wiedzę realną. I pod tym względem zapatrywania w czasie się zmieniły. Podczas gdy dawniejsi naturaliści średniowieczni uważali naturę za idealny organ, któremu podsuwali idealne cele, od Bacona z Verulamu (1561 – 1626) zapanowało realne pojmowanie przyrody. Odtąd połączenie głębsze czyli zlanie się tych dwóch obozów w wykształceniu jest niemożliwe.

W szkołach panuje więc tzw. utrakwizm albo dualizm, w którym nie można jednak się dopatrzeć czegoś ujemnego. Owszem, może istnienie tych przeciwnych sobie kierunków obok siebie wpływa dodatnio na młodzież i chroni ją od jednostronności. Przez połączenie ich w umysłach przychodzi do skutku to, co dawniejsza pedagogika nazywała harmonijnym rozwojem sił umysłowych,a nowsza rozbudzeniem równoległego i wielostronnego interesu.

Latest Comments
  1. Reklama