Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 22

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Tymczasem do naszych szkół średnich oddaje się często bez krytyki usposobienia i zdolności młodzież, która z powodu tego stawianemu jej zadaniu nie może sprostać. Jeżeli to niedomaganie nazwiemy nieudolnością, to jest to raczej nieudolność woli i interesu, aniżeli inteligencji. Ten brak woli jest tak daleko posunięty, że młodzież nasza często woli uchodzić za głupią, byleby ją zostawiono w spokoju i nie wymagano od niej umysłowego natężenia. Cała dążność pewnej części naszej młodzieży jest tak dalece zwróconą w stronę praktyczną, że idealna nauka nie czepia się jej umysłów. Taki materiał uczniów jest kulą u nogi kształcenia wychowawczego i powoduje skargi na przeciążenie. Nie jest to zresztą objaw nowy, bo już w początku szesnastego wieku zauważył go i zastanawiał się nad nim wspomniany już kilkakrotnie Ludwik Vives. Powiada on, że wszelka niezaradność i przewrotność zniknie, jeżeli ludzie nie będą pracować pod przymusem i ze wstrętem. Ci, którzy mają zdolność i zręczność do jakiejś pracy, wykonywają ją świetnie i z najlepszym skutkiem. Jeżeli zaś ludzi pchamy do zatrudnienia, do którego im braknie zdolności i zręczności, wynik ich pracy jest pospolicie ujemny. Cóż po wielkiej frekwencji szkoły? — mówi Vives.

Latest Comments
  1. Reklama