Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 20

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Oprócz tego każdy ma wartość materialną, o ile wyuczenie się jego jest bezpośrednim celem. Widzieliśmy dalej, że u jednych formalna wartość przeważa, drugie weszły w zakres nauk tytułem praktycznej korzyści. Ponieważ szkoły wychowawcze nie mają zadania sposobić swych wychowanków bezpośrednio do zawodu, lecz mają wychowywać i kształcić bez względu na przyszły cel życia, dlatego formalne przedmioty w nich przeważają. Niektóre przedmioty, które obecnie uchodzą raczej za formalne, dawniej były materialnymi, jak np. języka łacińskiego uczono się dawniej dla materialnych korzyści.

Utylitaryzm wprowadził z początkiem przeszłego wieku do szkoły materialne przedmioty. Jak w podstawnych nastąpiło zrzeczenie się umiejętnego stanowiska na korzyść wychowawczego, tak też do potrzeb wychowawczych powinny się zastosować późniejsze, co dotychczas w zupełności jeszcze nie nastąpiło.

Wprowadzenie późniejszych przedmiotów stało się w niektórych szkołach na koszt podstawnych, których nauka musiała doznać ograniczenia. Przez połączenie tych dwóch kierunków jest w niektórych szkołach wszystkim przedmiotom nieco ciasno, a nawet od czasu do czasu powstają skargi na przeciążenie. Nie zawadzi dla wyjaśnienia tej sprawy stwierdzić, że pierwszy raz skargi na przeciążenie młodzieży podniesiono w środkowej Europie w r. 1831 w Prusiech, a uczynił to lekarz, radca medycynalny Lorinser w Opolu na Śląsku pruskim.

Latest Comments
  1. Reklama