Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 2

By admin

Grudzień 15, 2017 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Obcowanie historyczne jest równie kształcące jak obcowanie rzeczywiste. Fakt historyczny, ponieważ jest prawdziwy, działa silniej, niż fakt literacki, który uważamy za tylko możliwy. Rozpamiętywanie przeszłości budzi zrozumienie teraz mniejszości, ponieważ przez analogię zgęszczają się i plastycznieją szeregi myśli ludzkich. Ruch rolny z r. 1848 i co kilka lat się powtarzający w innych krajach, jak Irlandii, Rosji, Indiach, staje się zrozumialszy dla tego, który zna prawa rolne rzymskie. Czym jest siła moralna w walce o byt polityczny, pouczają nas wojny perskie, punickie, powstanie szwajcarskie, wojna o niepodległość amerykańska. Cyceron nazwał historię nauczycielką życia (vitae magistra). Tę rolę spełnia nauka historii jeszcze dzisiaj. Kształcącą siłę zawdzięcza ona tej okoliczności, że ucząc się jej, mamy przed sobą niejako zamknięty proces dziejowy. Znamy przyczyny i skutki, możemy więc badać stosunek ich do siebie, możemy odróżniać rzeczy istotne od nieistotnych. Wyćwiczywszy zmysł polityczny na przeszłości, będziemy zdolni i w teraźniejszości odróżniać momenty ważne od przypadkowych. Dla polityków znajomość historii jest nieodzowną. Samo się przez się rozumie, że dla wykształcenia historycznego najważniejszą jest historią narodów, które dzisiaj nie istnieją, a których historią leży przed nami jako otwarta księga, zwłaszcza jeżeli ich warunki cywilizacyjne były zbliżone do naszych. Dla kształcenia wychowawczego ważną jest więc historią Greków i Rzymian.

Latest Comments
  1. Reklama