Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 19

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Nie zdołała ona jeszcze dotąd wytworzyć tradycji dydaktycznej i metody nauczania, a nawet dotąd niema na to zgody, co jest niezbędne dla wykształcenia młodzieży, a co trzeba zachować dla dalszych samodzielnych albo zawodowych studiów. Nauczyciel przyrody w szkole nie może się stawiać na stanowisko uczonego przyrodnika, tak samo podręczniki przyrodnicze, które ze zmianą metody może się okażą po części zbytecznymi, nieraz zanadto mają zakrój książek zawodowych. Mądra ekonomia jeżeli gdzie to właśnie przy tej nauce jest potrzebna. Podobnie jak inne materialne przedmioty, szkolna nauka przyrody powinna stworzyć ramy, w których mogą znaleźć pomieszczenie wyniki dalszych i samodzielnych studiów. Bez takiej podstawy dalsze własne kształcenie jest nieraz niemożliwe np., ponieważ szkoła nie uczy zwykle podstaw geologii, dlatego najpopularniej pisane książki geologiczne są dla niewtajemniczonych niezrozumiałe.

Tak więc dokonaliśmy przeglądu przedmiotów wchodzących w zakres wychowawczego kształcenia. Przekonaliśmy się, że każdy z nich przedstawia jakąś wartość dydaktyczną, czyli wpływa we właściwy sobie sposób na rozwój umysłu.

Latest Comments
  1. Reklama