Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 18

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Tymczasem cała organizacja szkoły takiemu sposobowi uczenia się sprzeciwia. Stworzenie dla nauki przyrody nowych warunków i nowej metody jest rzeczą przyszłości. Nauka przyrody jest mniej więcej ostatnim przedmiotem, który wszedł w zakres wychowawczego kształcenia. Potrzebę jej odczuwała u nas już Komisja Edukacyjna, lecz pierwsze jej próby w tym względzie wypadły z powodu nieudolności i braku odpowiedniego przygotowania nauczycieli tak słabo, że trzeba było tego przedmiotu po części zaniechać, zwłaszcza spotkał ten los bardzo rychło zoologię. Jeżeli się rozważy naiwną treść encyklopedii średniowiecznych w partiach zajmujących się wiedzą przyrodniczą, które powtarzały bez krytyki wiadomości przyrodnicze, zaczerpnięte ze starożytnego świata, i porówna je z dzisiejszym stanem wiedzy przyrodniczej, to przychodzi się do przekonania, że żadna inna wiedza nie zrobiła w tak krótkim stosunkowo czasie tak ogromnego postępu, co nauka przyrody. Właśnie z powodu nagłego przyrostu wiedzy nauka przyrodnicza we wstępnym wykształceniu walczy dotąd z dydaktycznymi trudnościami.

Latest Comments
  1. Reklama