Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 16

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Tym sposobem nauka przyrody działa na młodzież wychowujące, lecz skutek ten jest zależny od sposobu jej prowadzenia. Jeżeli nauka przyrody (jak się to nieraz zdarza obniża się do nomenklatury, obciążającej pamięć, jeżeli nie wychodzi poza system i klasyfikację, chybia celu i traci urok dla młodzieży. W nauce przyrody powinno się łączyć samodzielne doświadczanie ucznia z pouczaniem nauczyciela. Na najniższym stopniu punkt wyjścia powinno stanowić najbliższe otoczenie, do którego się w nauce zakreśla coraz obszerniejsze koncentryczne koła. Wzór takiej nauki dla szkół pospolitych nieco wyższego typu dał Jungę w książce p. t. Staw wiejski jako wspólność życia (biocenoza). Cała nauka grupuje się tu około stawu wiejskiego, a więc około zjawisk przyrodniczych w zasadzie uczniom dobrze znanych. Zgłębiając i rozszerzając je, utrzymuje między niemi związek, a tym samem uczy celowości w przyrodzie. Nauka przyrody nie jest nauką książkową, jak nauka innych przedmiotów, ale nauką poglądową, nauką doświadczeń, nauką, w którą się trzeba wżyć, a nie wczytać. Słusznie też twierdzi Willmann, że nauka przyrody póty się nie podniesie, póki nie wyjdzie z form i ram innych przedmiotów, które jej swój sposób postępowania narzuciły, i nie otrzyma raczej zakroju zawodowej nauki.

Latest Comments
  1. Reklama