Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 15

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Im większe przerafinowanie panuje w nowoczesnym życiu, tym więcej wzmaga się w wyższych umysłach tęsknota za życiem w przyrodzie i ściślejszym z nią obcowaniem. Słowem, wiek, w którym żyjemy, stoi pod hasłem powrotu do natury. Ponieważ człowiek żyje w naturze i z natury, dlatego powinien poznać jej prawa.

Cel tej nauki jest przeważnie materialny. Rozchodzi się w niej o poznanie natury i jej praw, aby te wiadomości zużyć w celach życiowych.

Pod względem formalnym nauka przyrody uczy obserwować, uczy od skutków posuwać się ku przyczynom, uczy używać indukcji. Podczas gdy w nauce wychowawczej często zastosowywa się metodę deduktywną, nauka przyrody daje sposobność naukowego badania przez zaznajomienie z odwrotną metodą. Prawda, że to samo czyni także nauka języków, lecz większy interes wzbudza operacja logiczna wykonana na konkretnym, po części żywym, niż na abstrakcyjnym materiale. Empiryczne obserwowanie różnorodnych kształtów natury, w których panują ciągłe zmiany i przeobrażenia, prowadzi do poznania prawa. Prawo w ten sposób zyskane powoduje myślenie, wywołuje interes spekulacyjny. Nie mniej wzbudza nauka przyrody przez obserwowanie porządku i piękna w świecie poczucie estetyczne, a przez upatrywanie w ustroju tego świata ręki Stwórcy uczucie religijne.

Latest Comments
  1. Reklama