Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 14

By admin

Styczeń 10, 2018 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

W szkołach wychowawczych wystarczy wykonywanie najprostszych i najgrubszych szkiców kartograficznych. Podobnie jak przy historii, ogarnięcie większego obszaru wiedzy geograficznej musi być pozostawione dalszym samodzielnym studiom, a przede wszystkim podróżom. O geografii można powiedzieć, że się jej człowiek nie przestaje uczyć przez całe życie. Nauka ta odbywa się przez podróżowanie, czytanie dzienników, opisów krajów, studiowanie map i zwiedzanie muzeów etnograficznych. Wiadomości geograficzne każdego człowieka nie tylko się rozszerzają, ale się nawet poprawiają i zgłębiają, póki życia starczy. Rzeczą nauki geograficznej w szkole wytknąć drogę dla takich przyszłych geograficznych studiów. Nauki przyrodnicze. Stanowisko nauk przyrodniczych w wychowawczym kształceniu jest dostatecznie umotywowane interesem, jaki w każdym człowieku budzi otaczająca go przyroda. Pięknie wyraził się o tym interesie, i to w czasie, kiedy na naturę patrzano z obojętnością, Rej z Nagłowic, uważając obserwowanie otaczającej przyrody za najprzyjemniejszą rozrywkę poczciwego człowieka: azaż to nie rozkosz wiedzieć przyrodzenie każdego zwierzątka, każdego ptaszka, każdego drzewka, każdego ziółka?

Latest Comments
  1. Reklama