Przegląd przedmiotów późniejszych cz. 1

By admin

Grudzień 15, 2017 Podstawowe przedmioty 1 Comment Tagi:

Podstawnym przedmiotem najbliższą jest historia. Prócz bowiem matematyki wszystkie przedmioty podstawne w sobie historię zawierają. Najściślej z historią łączy się nauka języków przez czytanie dzieł historycznych i utworów literackich, oraz historią literatury, która utrzymuje ścisły związek z historią polityczną i historią kultury. Nauka języków na wyższym stopniu i historią mają swój przedmiot badania przeważnie w przeszłości, dlatego bez siebie obejść się nie mogą. Historią odpowiada nauce języków na pytanie, które jej często stawiać wypada: kiedy i jak? Nauka religii przez historię biblijną i historię kościoła staje się po części nauką historyczną. Filozofia ma także swoją historię, której znajomość przynajmniej w najogólniejszym zarysie, nawet na najniższym stopniu filozoficznego wykształcenia jest pożądaną.

Ale historią w swoim własnym zakresie ma właściwą sobie siłę kształcenia. Historią, ucząc dziejów przeszłych, wzbudza interes dla ludzkości, narodowości i jednostek. Jest ona pod tym względem uzupełnieniem literatury. Literatura budzi ten sam interes ogólnie, ponieważ jej postacie są tylko możliwie ludzkie, podczas gdy historią uczy poznawać ludzkość na konkretnych postaciach.

Latest Comments
  1. Reklama