Nauka matematyki, filozofii i religii cz. 8

By admin

Październik 6, 2017 Matematyka, filozofia i religia 1 Comment Tagi: edukacja 3 latka, edukacja 4 latki, edukacja 5 latka, edukacja 5 latki, edukacja 6 latka

Nie ma ona właściwie uczyć myśleć, jak zadaniem gramatyki obcego języka jest uczyć mówić i pisać, lecz ma uświadamiać psychiczne stany, które uczeń przeżywał i logiczne operacje, które tyle razy wykonywał. To też w nauce propedeutyki powinni być w większej mierze, niż się to zwykle dzieje, dopuszczeni do głosu uczniowie, a rzeczą nauczyciela prowadzić to dysputatorium do celu i wyniku przez siebie zamierzonego. Na mocy doświadczenia możemy stwierdzić, że uczniowie biorą bardzo żywy udział w tych spekulatywnych dochodzeniach i z rozczulającą otwartością przywodzą obserwowane na sobie samych stany psychiczne. Tu też jest miejsce dla pouczeń w sprawach delikatniejszej natury, dla których braknie odpowiedniego nastroju w innej nauce. W nauce propedeutyki niema więc miejsca na wykłady, odpytywania wiedzy, klasyfikację, a tym mniej na egzamina. Dobry podręcznik dla tej nauki jest potrzebniejszy dla nauczyciela, aniżeli dla uczniów. Powołanym do napisania go jest uczony filozof, który jest zarazem obeznany z trudnościami wychowawczego kształcenia. Prócz tego potrzebne jest wypróbowanie podręcznika w praktyce. Ten cel można by osiągnąć w ten sposób, żeby się dało autorowi sposobność przeprowadzenia kursu propedeutyki w szkole.

 

Latest Comments
  1. Reklama