Nauka matematyki, filozofii i religii cz. 7

By admin

Październik 6, 2017 Matematyka, filozofia i religia 1 Comment Tagi: edukacja 6 latki, edukacja alternatywna, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja artystyczna, edukacja bezpieczeństwa

W wykształceniu wychowawczym jest nauka filozofii możliwą tylko w bardzo ograniczonych rozmiarach.

Umieszcza się ją w samym końcu kształcenia. Do szkół austriackich weszła ona na mocy tradycji szkół jezuickich i pod wpływem Her bar ta, którego pedagogiczne zapatrywania w Austrii rozpowszechnił Exner. Cel jej jest sformułowany w następujący sposób: systematyczna znajomość najogólniejszych form myślenia i umiejętnego poznawania, w szczególności jako zaokrąglenie całego wyższego wykształcenia i jako przygotowanie na ściślejszą naukę w uniwersytecie. W motywach do tego określenia Instrukcje podają, że uczeń, którego umysł rozwijał się na tylu umiejętnościach, ma mieć sposobność poznania tych samych umysłowych czynności, które dotąd wykonywał bezwiednie przy przyswajaniu sobie wiedzy. Nauka filozofii ma go doprowadzić do zrozumienia jego własnych funkcji umysłowych, własnego myślenia. To zadanie spełnia elementarny kurs psychologii i logiki, czyli propedeutyka filozoficzna.

Z natury tego przedmiotu wynika, że nauka jego różnić się musi od nauki wszystkich innych przedmiotów.

 

Latest Comments
  1. Reklama