Nauka matematyki, filozofii i religii cz. 2

By admin

Październik 6, 2017 Matematyka, filozofia i religia 1 Comment Tagi: edukacja globalna, edukacja globalna w szkole, edukacja historyczna, edukacja historyczna w szkole, edukacja holistyczna

Nauki przyrodnicze, fizyka, estetyka, historia, geografia, psychologia, a nawet nauka języków potrzebują jej mniej lub więcej. Elementarne wiadomości matematyczne równie do życia są potrzebne, jak możność porozumienia się za pomocą języka, ponieważ stosunki życiowe łączą się na każdym kroku z pojęciami liczby i przestrzeni.

To też matematyka, zwłaszcza arytmetyka, stanowi bardzo ważny czynnik wykształcenia pospolitego.

Dla celów wychowawczych jednakże może ważniejsze jest formalne znaczenie matematyki, a przynajmniej działanie jej pod względem formalnym jest daleko ogólniejsze, niż pod względem materialnym. Chociaż wyższe wiadomości matematyczne stają się materialnie dla wielu zawodów niepotrzebne, albo mniej potrzebne, sama jej formalna działalność czyni ją niezbędną w pracy nad wykształceniem. Jej wielką wartość dydaktyczną stanowi to, że jako arytmetyka i geometria nieskończenie mało potrzebuje danych, z których za pomocą metodycznego postępowania wysnuwa całą masę prawd matematycznych.

Geometria potrzebuje jako danych przestrzeni i arytmetyki, arytmetyka szeregu, liczby, prawa równości i nierówności. Stąd zajmowanie się matematyką już na elementarnym stopniu ma pewien zakrój badania umiejętnego. Inaczej chłopcy czytają Terencyusza, inaczej Grocyusz mówi dawne łacińskie przysłowie.

 

Latest Comments
  1. Reklama