Nauka matematyki, filozofii i religii cz. 16

By admin

Grudzień 14, 2017 Matematyka, filozofia i religia 1 Comment Tagi:

Gorzej jest, jeżeli w kształceniu wychowawczym stosunki się tak układają, że nauka religii staje w stosunku decentralizacyjnym do innych przedmiotów, jeżeli, jak się to czasem zdarza, musi staczać walkę np. z naukami przyrodniczymi lub nauką filozofii. Można w takim razie na zapaśników zawołać słowami bajki Krasickiego: dzieci, źle się bawicie. Na takich zatargach najgorzej wychodzi młodzież, która się niepotrzebnie bałamuci. Ażeby zatargów uniknąć, potrzeba tzw. taktu dydaktycznego z obu stron wojujących, ażeby zaś tego taktu nabyć, dla obu stron potrzebne jest pewne przygotowanie na zawód nauczycielski.

Stanowisko nauki religii, a tym samem katechety, jest obecnie bardzo trudne, wiele trudniejsze, aniżeli dawniej. W dawniejszych czasach, kiedy całe społeczeństwo było przejęte głęboką wiarą, ducha religijnego u młodzieży utrzymywano raczej przez praktyki religijne, którym się młodzież chętnie poddawała, niż przez naukę.

Znamienne świadectwo na stwierdzenie tego stanu znajdujemy w wspomnianych już instrukcjach wychowawczych Jakuba Sobieskiego. Kiedy Sobieski pisał swe uwagi, miał żywą wiarę dwór Sobieskich, żywa wiara była jeszcze w narodzie polskim, to też ojciec mógł być pewnym wiary u swych synów.

Latest Comments
  1. Reklama