Nauka matematyki, filozofii i religii cz. 14

By admin

Grudzień 14, 2017 Matematyka, filozofia i religia 1 Comment Tagi:

Nauka religii inne stanowisko zajmuje w szkołach katolickich, inne w protestanckich. W protestanckich uczy religii świecki nauczyciel, a nauka religii jest integralną częścią wykształcenia, tak jak każdy inny przedmiot. Nauka religii staje się więc świeckim przedmiotem bez wyższego namaszczenia. Uczącemu nauczycielowi nie chodzi o to, aby swój przedmiot wynieść nad inne i odosobnić od reszty przedmiotów. Z tym wszystkim ze stanowiska techniki dydaktycznej powstaje przez to ta korzyść, że nauka religii działa zgodnie z resztą przedmiotów, chociaż przodujące miejsce zajmuje tylko o tyle, że się ją w świadectwach szkolnych umieszcza na początku.

W szkołach katolickich nauka religii stoi prawie poza kołem wykształcenia. Nauka jest czysto wyznaniową, udziela jej osoba duchowna, zwana katechetą. Tak jest zwłaszcza w Austrii, gdzie nawet w szkołach pospolitych uczą religii katecheci, podczas gdy w okolicach katolickich królestwa pruskiego nauczyciel szkół pospolitych otrzymuje od władzy kościelnej prawo uczenia religii, czyli t. zw. missio canonica. W szkołach średnich pruskich zdarza się, że katecheta uczy przedmiotu świeckiego np. języka łacińskiego w niższym gimnazjum, dla której to nauki musi wykazać swą kwalifikację w osobnym egzaminie.

Latest Comments
  1. Reklama