Nauka matematyki, filozofii i religii cz. 10

By admin

Grudzień 14, 2017 Matematyka, filozofia i religia 1 Comment Tagi:

Przy najtroskliwszej opiece państwa jednostka może się czuć nieszczęśliwą, ponieważ państwo, bacząc na zbiorową szczęśliwość, szczęścia jednostki uwzględniać nie może. Jednostka więc szuka ucieczki i ochrony w religii, tworzy sobie państwo niezależne od tego świata, państwo idealne, którego punktem środkowym jest Bóstwo, biorące w opiekę każdego z osobna. W ten sposób powstaje wiara religijna, która tworzy sobie zmysłowe formy kultu, bez których jako idea nie długo mogłaby się utrzymać. W społeczeństwach starożytnych, mających w sobie dość siły umoralniającej, nauka religii bardzo podrzędne zajmowała stanowisko.

Wiara Greków i Rzymian, która nie wydała męczenników, nie stworzyła także katechizmu. U Greków i Rzymian większy wpływ umoralniający wywierała literatura, a w szczególności poezya i filozofia, niż religijna wiara.

Grassberger, autor cennego dzieła o wychowaniu w klasycznej starożytności, mówi: wyższe idee etyczne wytwarzał sobie młodzieniec starożytny sam podług wielkich wzorów ojczystych dziejów i podług przykładu własnego ojca, bez dogmatu i nauki religii, a nawet bez nauki etyki wdzisiejszem znaczeniu tego wyrazu.

Latest Comments
  1. Reklama