O edukacji Archive

Jeszcze jedna strona umysłowego życia wymaga wykształcenia tj. moralno-religijna. Do spełnienia tego zadania powołaną jest teologia czyli religia. Omawiamy ją na końcu przedmiotów podstawnych, nie jakobyśmy chcieli wyznaczyć jej pośledniejsze miejsce w hierarchii edukacyjnej, ale ponieważ zajmuje odrębne stanowisko wśród wszystkich innych przedmiotów i nie łączy się z nimi

Read More...

Nie ma ona właściwie uczyć myśleć, jak zadaniem gramatyki obcego języka jest uczyć mówić i pisać, lecz ma uświadamiać psychiczne stany, które uczeń przeżywał i logiczne operacje, które tyle razy wykonywał. To też w nauce propedeutyki powinni być w większej mierze, niż się to zwykle dzieje, dopuszczeni do głosu

Read More...

W wykształceniu wychowawczym jest nauka filozofii możliwą tylko w bardzo ograniczonych rozmiarach. Umieszcza się ją w samym końcu kształcenia. Do szkół austriackich weszła ona na mocy tradycji szkół jezuickich i pod wpływem Her bar ta, którego pedagogiczne zapatrywania w Austrii rozpowszechnił Exner. Cel jej jest sformułowany w następujący sposób:

Read More...

Skepsis ogarnia człowieka wtedy, kiedy zewnętrzne wpływy wychowawcze przestają na niego działać, czyli wychowanie jego dobiega do końca. Regulacyjnej czynności filozofii potrzebuje umysł ludzki w tej dobie swego rozwoju, kiedy przyswoił sobie dostateczny zapas podstawnych wyobrażeń. Tak więc studium filozofii staje się niejako zamknięciem wyższego wykształcenia. Nie należą studia

Read More...

Umysł ludzki, którego uczucie i wyobraźnię kształci nauka języków, a rozum zaostrza ta sama nauka języków z matematyką, potrzebuje umiejętności, regulującej zyskane wyobrażenia, a tą jest filozofia. Filozofia uchodziła począwszy od starożytności aż do dziewiętnastego wieku za nieodzowny przedmiot w wykształceniu. Uczono jej przeważnie podług Arystotelesa. Arystoteles niechaj panuje

Read More...

Lecz jest także odwrotna strona medalu. Goethe powiada: matematyka nie zdolna usunąć uprzedzenia, niezdolna uśmierzyć oporu, ukoić ducha stronniczości, nie działa na umoralnienie, a my dodajmy, bo nie działa na uczucie. Matematyka nie operuje treścią, lecz tylko abstrakcyjnemu pojęciami. Treść otrzymuje tylko o tyle, o ile przechodzi w zastosowanie.

Read More...

Tymczasem zadanie matematyczne i uczony matematyk i początkujący chłopiec w ten sam sposób muszą rozwiązać. Matematyka nastręcza więcej niż każda inna nauka sposobności do kombinowania, porównywania i łączenia. Z nieskończenie małej liczby danych daje się wysnuć nieskończenie wielka ilość kombinacji, które się łączą w krótszy lub dłuższy szereg. Szeregi

Read More...

Nauki przyrodnicze, fizyka, estetyka, historia, geografia, psychologia, a nawet nauka języków potrzebują jej mniej lub więcej. Elementarne wiadomości matematyczne równie do życia są potrzebne, jak możność porozumienia się za pomocą języka, ponieważ stosunki życiowe łączą się na każdym kroku z pojęciami liczby i przestrzeni. To też matematyka, zwłaszcza arytmetyka,

Read More...

Po nauce języków najzaszczytniejsze miejsce między przedmiotami podstawnymi zajmuje matematyka. Tak więc w starożytności łączono naukę języków z nauką matematyki, z tą różnicą, że ze stanowiska pitagorejskiej mądrości matematyka zajmuje pierwsze miejsce przed językami. Platon, wróg literatury, idzie jeszcze dalej. W systemie nauk, na których się mają kształcić przyszli

Read More...

Jeżeli chcesz wywołać jasne i trwałe wyobrażenie, uprawiaj u ucznia patrzenie tak zewnętrzne jak wewnętrzne; nie zarzucaj go okazami i obrazami, aby się wzajemnie nie zacierały; nie pokazuj obrazów i okazów, których równocześnie nie objaśniasz; nie rozwieszaj w sali szkolnej i korytarzach szkoły obrazów, które mają służyć do nauki

Read More...