Matematyka, filozofia i religia Archive

Jaka niedogodność powstaje w szkołach katolickich przez odosobnienie nauki religii, łatwo wyrozumieć. Nauka religii staje się nauką dla siebie, łączącą uczniów z wyznaniem, do którego należą, ale nie łączącą się z ogólną pracą nad wychowaniem i wykształceniem. Katechetaobok tego, że uczy prawd wiary, powinien działać przez religię wychowująco, a

Read More...

Nauka religii inne stanowisko zajmuje w szkołach katolickich, inne w protestanckich. W protestanckich uczy religii świecki nauczyciel, a nauka religii jest integralną częścią wykształcenia, tak jak każdy inny przedmiot. Nauka religii staje się więc świeckim przedmiotem bez wyższego namaszczenia. Uczącemu nauczycielowi nie chodzi o to, aby swój przedmiot wynieść

Read More...

Dogmatyczność nauki religii jest znakomitym hamulcem szczególnie dla młodzieży, pochopnej do przecinania węzła, skoro go rozwiązać nie może. Willmann przyrównywa naukę religii do wieży obserwatorium astronomicznego, która, stanowiąc budynek dla siebie, sięga fundamentami głębiej niż okalające ją budynki i dlatego silniej stoi niż wszystkie przybudowania, wystawione na drgania z

Read More...

Kiedy moralne podstawy starożytnego świata się zachwiały, lukę, która przez to powstała, wypełniło chrześcijaństwo. Nauka chrześcijańska ma jeszcze inny szlachetniejszy i podnioślejszy motyw tj. boskie pochodzenie czyli objawienie. Lecz jakżeż nauka religii działa formalnie na młodzież? Z religią wchodzi do wykształcenia nowy motyw tj. strona bezwzględnej powagi umiejętności. Im

Read More...

Przy najtroskliwszej opiece państwa jednostka może się czuć nieszczęśliwą, ponieważ państwo, bacząc na zbiorową szczęśliwość, szczęścia jednostki uwzględniać nie może. Jednostka więc szuka ucieczki i ochrony w religii, tworzy sobie państwo niezależne od tego świata, państwo idealne, którego punktem środkowym jest Bóstwo, biorące w opiekę każdego z osobna. W

Read More...

Jeszcze jedna strona umysłowego życia wymaga wykształcenia tj. moralno-religijna. Do spełnienia tego zadania powołaną jest teologia czyli religia. Omawiamy ją na końcu przedmiotów podstawnych, nie jakobyśmy chcieli wyznaczyć jej pośledniejsze miejsce w hierarchii edukacyjnej, ale ponieważ zajmuje odrębne stanowisko wśród wszystkich innych przedmiotów i nie łączy się z nimi

Read More...