Formalne kształcenie cz. 6

By admin

Lipiec 29, 2017 O edukacji 1 Comment Tagi: nauka czytania 6 latka, nauka czytania 7 latka, nauka czytania klasa 0, nauka łucznictwa, nauka łyżwiarstwa figurowego, nauka z muzyką

Na tym punkcie może znowu wkroczyć formalne kształcenie. Bo chociaż dziecko na mocy przyrodzonych zdolności wszystkie te umysłowe czynności może wykonywać samo, to nauka może dziecko nieświadomie przyzwyczaić, a w późniejszym wieku nawet nauczyć wykonywać je ze świadomością dobrze i prawowicie. Może przez stosowne ćwiczenia nakłonić dziecko do urabiania jasnych i jednoznacznych pojęć, może podnieść potencję przyrodzonej pamięci przez to, że przyzwyczai operować tylko jasnymi i zszeregowanymi pojęciami, może przyzwyczaić do przeprowadzania kontroli nad niemi i ich kombinacjami, przyzwyczaić na wzorach i przykładach do prawowitego uogólniania, sądzenia i wnioskowania.

Tym samem przechodzimy do działania formalnego kształcenia w obrębie zdolności nabytych. W ogólności stają się masy pojęć, choć są materialnej natury, przez ścisłe połączenie i szeregowanie formalnymi siłami. Przez zajmowanie się jakimś przedmiotem naukowym zyskuje uczeń siłę w obrębie tego przedmiotu. Mając w umyśle nagromadzoną większą masę pojęć tego przedmiotu, okazuje w tym ograniczonym zakresie większą pamięć, większą łatwość kombinowania, sądzenia, wnioskowania itd.

 

Latest Comments
  1. Reklama