Formalne kształcenie cz. 6

By admin

Lipiec 29, 2017 O edukacji No comments

Na tym punkcie może znowu wkroczyć formalne kształcenie. Bo chociaż dziecko na mocy przyrodzonych zdolności wszystkie te umysłowe czynności może wykonywać samo, to nauka może dziecko nieświadomie przyzwyczaić, a w późniejszym wieku nawet nauczyć wykonywać je ze świadomością dobrze i prawowicie. Może przez stosowne ćwiczenia nakłonić dziecko do urabiania jasnych i jednoznacznych pojęć, może podnieść potencję przyrodzonej pamięci przez to, że przyzwyczai operować tylko jasnymi i zszeregowanymi pojęciami, może przyzwyczaić do przeprowadzania kontroli nad niemi i ich kombinacjami, przyzwyczaić na wzorach i przykładach do prawowitego uogólniania, sądzenia i wnioskowania.

Tym samem przechodzimy do działania formalnego kształcenia w obrębie zdolności nabytych. W ogólności stają się masy pojęć, choć są materialnej natury, przez ścisłe połączenie i szeregowanie formalnymi siłami. Przez zajmowanie się jakimś przedmiotem naukowym zyskuje uczeń siłę w obrębie tego przedmiotu. Mając w umyśle nagromadzoną większą masę pojęć tego przedmiotu, okazuje w tym ograniczonym zakresie większą pamięć, większą łatwość kombinowania, sądzenia, wnioskowania itd.

To Cię zaciekawi:

– biuro tłumaczeń Poznań
– nauka języka polskiego dla cudzoziemców wrocław
– szkolenia sprzedażowe Warszawa