Zanim sprawę przedmiotów naukowych opuścimy, wypada jeszcze zwrócić uwagę na jeden wzgląd. W szkołach, w których się młodzież uczy wszystkich wymienionych przedmiotów, braknie jednolitości w nauce. Nawet odróżnić można dwie odrębne grupy, dwa przeciwne sobie obozy. Nauka przyrody z fizyką, matematyka, a po części geografia, dziwnie odbijają od reszty

Read More...

Lepiej, że szkoła ma mało dobrych, niż wielu głupich uczniów. A jaka na to rada? Vives nakłada na nauczycieli obowiązek, aby, rozpoznawszy zdolności swoich uczniów, przeznaczali ich do zawodów, do których się nadają, dodając, że jeżeli to uczynią, wyrządzą społeczeństwu wielką przysługę. W naszych stosunkach dzieje się to często,

Read More...

Tymczasem do naszych szkół średnich oddaje się często bez krytyki usposobienia i zdolności młodzież, która z powodu tego stawianemu jej zadaniu nie może sprostać. Jeżeli to niedomaganie nazwiemy nieudolnością, to jest to raczej nieudolność woli i interesu, aniżeli inteligencji. Ten brak woli jest tak daleko posunięty, że młodzież nasza

Read More...

Było to właśnie w czasie, kiedy nowe przedmioty weszły w zakres nauki wychowawczej. Jeżeli o przeciążeniu młodzieży przez naukę może być mowa, to wypada zwrócić uwagę na dwa względy. Skargi na przeciążenie ustaną, skoro się będzie przeprowadzać pewną krytykę młodzieży przy oddawaniu do szkół, a więc do wyższego kształcenia

Read More...

Oprócz tego każdy ma wartość materialną, o ile wyuczenie się jego jest bezpośrednim celem. Widzieliśmy dalej, że u jednych formalna wartość przeważa, drugie weszły w zakres nauk tytułem praktycznej korzyści. Ponieważ szkoły wychowawcze nie mają zadania sposobić swych wychowanków bezpośrednio do zawodu, lecz mają wychowywać i kształcić bez względu

Read More...

Nie zdołała ona jeszcze dotąd wytworzyć tradycji dydaktycznej i metody nauczania, a nawet dotąd niema na to zgody, co jest niezbędne dla wykształcenia młodzieży, a co trzeba zachować dla dalszych samodzielnych albo zawodowych studiów. Nauczyciel przyrody w szkole nie może się stawiać na stanowisko uczonego przyrodnika, tak samo podręczniki

Read More...

Tymczasem cała organizacja szkoły takiemu sposobowi uczenia się sprzeciwia. Stworzenie dla nauki przyrody nowych warunków i nowej metody jest rzeczą przyszłości. Nauka przyrody jest mniej więcej ostatnim przedmiotem, który wszedł w zakres wychowawczego kształcenia. Potrzebę jej odczuwała u nas już Komisja Edukacyjna, lecz pierwsze jej próby w tym względzie

Read More...

Potrzebę zmiany sposobu uczenia zjawisk przyrodniczych niektórzy nauczyciele już odczuwają. Zrywając z tradycjonalną formą nauki, przenoszą jej punkt ciężkości w na razie dorywczo urządzane laboratoria, pracownie, w których uczniowie mają sposobność doświadczać, eksperymentować, próbować, oraz po części stwierdzać wiedzę, którą z zewnątrz pozyskali, po części sami sobie ją konstruować.

Read More...

Tym sposobem nauka przyrody działa na młodzież wychowujące, lecz skutek ten jest zależny od sposobu jej prowadzenia. Jeżeli nauka przyrody (jak się to nieraz zdarza obniża się do nomenklatury, obciążającej pamięć, jeżeli nie wychodzi poza system i klasyfikację, chybia celu i traci urok dla młodzieży. W nauce przyrody powinno

Read More...